Sie sind hier

Comité vun der DP Sektioun Sandweiler

Claude Mousel

President

 mehr über Claude Mousel

Olivia Konsbrück-Durand

Sekretärin

 mehr über Olivia Konsbrück-Durand

Corine Courtois

Trésorière

 mehr über Corine Courtois

Roger Schleck

Reviseur de Caisse

 mehr über Roger Schleck

Théo Weber

Member

 mehr über Théo Weber

Marie-Louise Kemp-Hebert

Member

 mehr über Marie-Louise Kemp-Hebert

Rosa Silva Tabanez

Member

 mehr über Rosa Silva Tabanez

Malou Gudendorf Rollinger

Member

 mehr über Malou Gudendorf Rollinger

Marc Schons

Member

 mehr über Marc Schons

Sylvia Verbiest

Member

 mehr über Sylvia Verbiest

[dp:member:7900:vm:comite_kleng]

Salvatore Persico

Member

 mehr über Salvatore Persico

Ben Kieffer

Member

 mehr über Ben Kieffer